NL FR
Back

Saldo van dividend

Dankzij de opbrengst van de in de loop van 2005 gerealiseerde activa kan de curatele overgaan tot het betalen van het vakantiegeld.

Aan de voormalige werknemers van SABENA zal in de komende dagen een brief worden verstuurd met de afrekening van de bedragen die ze reeds ontvingen en van het nettobedrag van het vakantiegeld dat zal worden betaald. De tekst van de brief gaat als bijlage.

Door de betaling van het vakantiegeld, die in de loop van de maand oktober 2005 zal plaatsvinden, zal het bevoorrecht gedeelte van de schuldvordering van de ex-werknemers integraal zijn betaald.

Brief in PDF