NL FR
Back

De procedure van de aangifte van schuldvordering.

(Januari 2005)

Op het ogenblik van het faillissement, telde de onderneming 8.006 actieve werknemers.

Van deze ex-personeelsleden hebben er 8.015, hetzij 99,83% van het totaal aantal, van de curatele een ontwerp van eindafrekening van hun schuldvordering ontvangen.

Door 14 onder hen is deze eindafrekening nog te ontvangen, hetzij door 0,17% van het totaal aantal, cijfer dat op datum van 2 december 2004 als volgt kan worden uitgesplitst:

  • management: de personeelsleden hebben allemaal een afrekening ontvangen
  • bedienden: de personeelsleden hebben allemaal een afrekening ontvangen
  • arbeiders: de personeelsleden hebben allemaal een afrekening ontvangen
  • piloten: deze hebben allemaal een afrekening ontvangen
  • cabinepersoneel: 2 personen op 1817, hetzij 0,11%
  • weekendpersoneel: 12 personen op 208, hetzij 5,77%
  • expatriates: deze hebben allemaal een afrekening ontvangen