NL FR
Back

De procedure van de aangifte van schuldvordering.

(Actualisatie op 11.09.03)

Op het ogenblik van het faillissement, telde de onderneming 8.006 actieve werknemers.
7.968 onder hen hebben van de curatele de afrekening van hun schuldvordering ontvangen, hetzij 99,53%.
38% moeten deze nog ontvangen, hetzij 0,47%, cijfer dat als volgt wordt opgesplitst:

  • management: 4 op 364 hetzij 1,1%
  • bedienden: 7 op 3.629 hetzij 0,19%
  • arbeiders: 2 op 1.295 hetzij 0,15%
  • piloten: allen hebben een afrekening ontvangen
  • cabinepersoneel: allen hebben een afrekening ontvangen
  • weekendpersoneel: 22 op 208 hetzij 10,60%
  • expatriates: 3 op 49 hetzij 6,12%

Van zodra de werknemer zich akkoord verklaart met de afrekening, wordt deze overgemaakt aan het Fonds tot vergoeding in geval van Sluiting van onderneming (FSO) dat meteen overgaat tot het betalen van haar tussenkomst.

Deze procedure wordt versneld dankzij de overdracht van de gegevens aan het FSO via internet op basis van de regels afgesproken tussen de curatele en het FSO.