NL FR
Back

De verkoop van de brusselse hotels en het Memlinghotel

De curatele heeft op 21 december 2005 aan een brusselse hotelgroep de aandelen verkocht van de exploitatievennootschappen van de twee brusselse hotels zoals die werden aangehouden door de holding SABENA HOTELS, te weten de vennootschap Société de Développement et de Gestion (verkort “SODEHOTEL”) en de vennootschap EDIPRAS (die het hotel Carrefour de L’Europe uitbaat).

De curatele herinnert dat zij de eerste openbare biedingsprocedure – in samenspraak en met het akkoord van de rechter commissarissen- heeft onderbroken, omdat de biedingen die zij hadden ontvangen niet alleen lager waren dan de economische waarde van de hotels, maar zelfs lager dan de waarde van de onroerende goederen (waarin de hotels zijn gehuisvest) in openbare verkoop.

De curatele heeft voormelde procedure vervangen door een individuele verkoopsprocedure die gepaard ging met het nodige succes; immers, de biedingen die de curatele ontving, beantwoordden deze keer wel aan de rendementswaarde zodat de verkoop van de aandelen van vier van de vijf exploitatievennootschappen kon worden afgerond.

Het is te noteren dat de prijs van de aandelen van de aandelen aangehouden in de exploitatievennootschappen zal terugkeren in het patrimonium van SABENA onder de vorm van een liquidatiebonus in het kader van de vereffening van de holding SABENA HOTELS zodra alle activa van deze vennootschap zullen gerealiseerd zijn.

Thans heeft SABENA HOTELS enkel nog haar participatie in de vennootschap Compagnie des Grands Hôtels Africains dat het Memlinghotel in Kinshasa uitbaat.

In dit laatste hotel worden sinds 2001 onafgebroken belangrijke renovatiewerken uitgevoerd en dit tot grote voldoening van het clienteel. De belangrijkste barometer terzake is de bezettingsgraad die nog steeds groeit en in 2006 zelfs een recordhoogte zal kennen. Het hotel Memling is intussen het meest prestigieuze hotel van Kinshasa geworden en wordt dan ook druk bezocht door internationale functionarissen, politiekers en ministers.

De curatele voorziet de verkoop van het hotel niet voor 2007 in afwachting dat de politieke situatie een nieuwe fase van stabiliteit op lange termijn bereikt na de verkiezingen, wat een beslissende invloed zal hebben op de houding van potentiële kandidaten en derhalve op de prijs. Ook de resultaten van het lopende boekjaar zijn terzake een bijkomende motivatie.