NL FR
Back

Hotels “Mille Collines” en “Memling”

Het bekende hotel "Mille Collines" in Kigali is verkocht door de curatele aan een Congolees zakenman van Rwandese origine.

Men zal zich herinneren dat voornoemd hotel het strijdtoneel was van een heldhaftig verzet door de uitbater, Paul Rusesabagina, tijdens de genocide van 1994 en dat het sindsdien een heiligdom werd in de Rwandese geschiedenis.

Deze persoon, zoals de meerderheid van de Rwandezen van Hutu origine, heeft verschillende Tutsi’s en gematigde Hutu’s - op de vlucht voor de Interhamwes en andere moordenaars – in zijn hotel als vluchtelingen opgevangen, en heeft op die manier hun afslachting kunnen verhinderen. Deze episode in de recente geschiedenis van Rwanda vormde de basis van het scenario van 'Hotel Rwanda', een film van de Brit Terry George, waarvan scènes deels in het hotel werden opgenomen.

Een strikt beleid ingevoerd na het faillissement van Sabena evenals belangrijke investeringen hebben het hotel rendabel gemaakt en dit ondanks de concurrentie op de (kleine) markt van Kigali, veroorzaakt door de opening van nieuwe hotels. Deze langetermijnspolitiek heeft toegelaten vandaag een prijs te bekomen die 180 % bedraagt van het beste bod dat in 2003 tijdens de vorige verkoopsprocedure werd bekomen.

Wat het 'Memling' hotel in Kinshasa (RDC), betreft, voorziet de curatele de verkoop in de loop van het jaar 2006 in de hoop dat de politieke situatie een nieuwe fase van stabiliteit op lange termijn ingaat na de verkiezingen, wat een beslissende invloed zal hebben op de houding van de potentiële investeerders en als dusdanig ook op de prijs.

Sinds 2001 heeft dit hotel zeer belangrijke renovatiewerken ondergaan en zijn rendabiliteit heeft toegelaten een nieuw investeringsplan voor 2005-2006 uit te werken , zodat het hotel op dit moment het meest prestigieuze hotel van Kinshasa is. Naast het Memling, heeft Kinshasa, metropool met 7 miljoen inwoners, slechts één andere “palace” deze naam nl. het 'Grand Hôtel' (vroeger 'Intercontinental') dat aan de Kongolese staat toebehoort.

Volgens de lokale pers, hebben ander hotelmaatschappijen het opgegeven in Kinshasa te bouwen. Een van hen die was begonnen aan de constructie van een luxehotel, zag al zijn materiaal verdwijnen.

De (tweede) verkoopsprocedure van de twee Brusselse hotels (Sodehotel en Carrefour de l'Europe) die werd gestart in december 2004, zou kunnen afgerond worden voor het einde van de maand september 2005 nu er biedingen beantwoorden aan de eisen van de curatele. Omtrent de holding Sabena Hotels NV kan worden bevestigd dat haar exploitatierekening is verbeterd met 2,5 miljoen Euro en dit ingevolge een dading die werd gesloten met de financiële schuldeisers in het kader van een geding, opgestart door de curatele begin 2002.